Archive

Posts Tagged ‘tagging’

Folksonomie: Tagovací dýchánek

25/04/2010 Leave a comment


Používate Delicious nebo Flickr? Pak jste folksonomisté tělem i duší.

Read more…

Advertisements