Home > Information Retrieval > Taxonomie: Tak blízko Bohu

Taxonomie: Tak blízko Bohu

Taxonomie znamená uspořádání, pořádek a zákon. Klasifikaci podle určitých pravidel do hierarchicky členěných kategorií. Taxonomie je věda, ale i nejstarší řemeslo, které vzniklo, když tady ještě nebyly ženy.

To není žádný mužský šovinismus, ale historický fakt. A rovněž potvrzení, jak mužům je pořádek vlastní. Vždyť ho sami vymysleli.


Taxonomie (z řec. taxis–uspořádání, nomos–zákon) je v informatice součástí systému organizace znalostí (Knowledge Organization System, KOS), který zahrnuje klasifikační schémata, thesaury a hesláře v rámci koncepce sémantického webu.

Co se vzniku taxonomie týče, tak nejčastěji zmiňováni jsou čínský císař Shen Nung, který již 3000 let před Kristem nechal zhotovit a distribuovat oficiální seznam léčiv. Podobné seznamy o léčivých účincích rostlin se našly i na hliněných tabulkách ze starého Egypta – kolem r. 1500 př. n. l.

Aristoteles (384 až 322 př. n. l.) přišel s klasifikací živočichů a jeho dělení na obratlovce a bezobratlé platí dodnes. Dále pak veliký Carl von Linné přišel v r. 1735 se zcela novou koncepcí nomenklatury rostlin a živočichů – „Bůh přírodu stvořil a Linné uspořádal”, jak se dodnes traduje na Smíchově.

Podle znalců Starého zákona u vzniku taxonomie už musel stát Adam – a to ještě předtím, než se po jeho boku objevila Eva. Adam podle 19. verše a zejména pak podle verše 20, druhé kapitoly knihy Genesis, pojmenoval všechna zvířata a ptactvo nebeské i všechnu polní zvěř.

Eva byla pro Adamovu potěchu Bohem stvořena až ve 21.22. verši, kdy už on byl zkušeným taxonomem. O nejstarším řemesle tedy nemůže být pochyb.

Taxonomie se zabývá taxony, pojmenovanými jednotkami přijatými do taxonomické soustavy jejich tříděním. Výstupem taxonomického procesu je soustava, ve které jsou jednotlivé taxony řazeny do hierarchické kategorie.

Jedna sladká ukázka:

A proč se o taxonomie zajímáme v informatice?

Protože hrají klíčovou roli v práci se znalostmi. Taxonomie zcela zásadně určují, jak budou informa- ce vyhledávány a stejně tak, jak budou výsledky hledání prezentovány.

Jednoduchý příklad. Po zadání dotazu ráj bude uživatelka Eva očekávat nalezení výsledků i pro další pojmy typu Eden, rajská zahrada (ale ne rajské jablko, rajská omáčka nebo rajče) seřazené ve struktuře, která zodpovídá jejímu uživatelskému profilu, zatímco uživatel Adam při zadání téhož dotazu dostane výsledky v úplně jiné formě, protože pracuje na jiném úkolu nebo má jiné zájmy a jeho myšlenky jsou vedeny jinými směry.

Taxonomie definuje společný jazyk a jeho sdílení mezi účastníky dané komunity, např. uživateli v rámci firmy nebo návštěvníky jistého webového portálu.

Ale zpátky k Bohu a bibli. Kdyby Babyloňané věnovali větší pozornost taxonomiím, nemuselo dojít ke známé katastrofě.

Jak vidno, vše začíná a končí u taxonomie.

 

Související články:

Kategorizace versus třídění

Folksonomie: Tagovací dýchánek

Treemap: Mapa stromu

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: