Home > Social Media Everything > Jaron Lanier & Web 2.0 – Dosti ponuré vize

Jaron Lanier & Web 2.0 – Dosti ponuré vize

Jaron Lanier – dnes padesátiletý hipík s dredy do pasu, guru informatiky, který současné dění na internetu označuje za digitální maoismus. Hudebník, filosof a otec virtuální reality, jenž nikdy nedostudoval žádnou universitu a při svých potulkách po Kalifornii skončil v Silicon Valley. Letos vydal knížku – manifest – You Are Not A Gadget: A Manifesto.

Jsme na úsvitu 21 století a to znamená, že tato slova budou z velké části čtena nelidmi, samočinnými stroji, otupělou lůzou nebo bytostmi, co už dávno ztratily ambici jednat jako individuality. Tyto věty budou rozsekány a atomizovány do klíčových slov vyhledávačů pracujících ve vzdáleném režimu z industriálního mraku cloud computingu nacházejícího se ve zhusta utajených datových centrech někde kolem světa. Většina zde rozprostřených osudů těchto slov bude ve značné míře posuzována v neživém světě čisté informace. Oči skutečných lidí budou tato slova číst pouze v nepatrné minoritě případů.

Tolik samotný začátek. Poohlédněme se v krátkosti po dalších myšlenkách z uvedené knihy.

Současná hudba je pouhou recyklací motivů z minulosti. Vědci jsou vystaveni hrozbě neporozumění vlastním výzkumům. Internet je dnes neslaným, nemastným místem pro bezmozky. Hloupé klipy na YouTube, nenávistné anonymní komentáře v diskusích, myriády fotek lidí s přáteli v baru nebo s žehlícím prknem na horách.

V rozporu s původními mýty, jak se internet stane odpalovací rampou ctižádostivých novinářů a hudebníků – zůstává skutečnosti, že zabíjí oboje. Jak nedávno varovala federace IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), země jako Španělsko se stávají kulturními pouštěmi, kde zběsile bují online sdílení čehokoliv. Tržby španělských umělců přitom mezi lety 2004 a 2009 spadly údajně o celých 65 procent.

„Muzikanti a novináři jsou v tomto případě kanárky v uhelném dole. Neustále narůstající výkonnost počítačů ale nakonec odrovná všechna povolání dávající obživu střední třídě.“

Až jednou budou roboti sami opravovat silnice – budou lidé zaměstnáni jejich programováním – anebo budou programátoři už natolik agregovaní, stejně jako jsou už dnes muzikanti, a budou pracovat bez nároku na odměnu?

Schraňovatelé obsahu jako Google bohatnou, zatímco jeho skuteční tvůrci chudnou. To není nic jiného než ždímání střední třídy. To je i důvodem proč umírají noviny. Klíčová otázka zní:

„Budeme v budoucnu žít jako bezmozci anebo budeme muset své nápady rozdávat zdarma?“

Problém netkví v internetu samotném, problém nastává až na přelomu tohoto století se vznikem Webu 2.0, což není nic jiného, než způsob jak zabít střední třídu a vrátit zpět celá století sociálního pokroku. Kolektivismus Webu 2.0 ubíjí hlas individua. V současnosti nemá význam psát o něčem příliš podrobně, stejně jediné, co si lidé přečtou bude pár útržků, které jim nabídne vyhledávač a případně nějaké hromadné vyjádření na Wikipedii.

Antropomorfizací (personifikací) informace je tvrzení, že informace chce být svobodná. Informace jako abstrakce  (vhodná představa, nicotnost) si ale sama o sobě nezasluhuje být svobodnou. Samotná neexistuje, pokud jí naše prožitá zkušenost s ní nepřiřadí jistý význam. To co jsme za poslední desetiletí připustili je, že jsme informacím poskytli víc práv, než máme my sami.

Vyjádříte-li se k něčemu na netu, bude to kopírováno, dále rozmělněno, anonymizováno, analyzováno a jistě se záhy stane i další cihličkou v něčí marketingové tvrzi. Avšak tato informace, tato abstrakce, jež vás v té cizí marketingové krajině reprezentuje vám už nepatří. Vícekrát jí nespatříte. Nemůžete se jí dotknout, ani vzít zpět. Stala se svátostí z nejsvětějších. Dostalo se jí nanebevstoupení. To jsou zcela špatně nastavené hodnoty dneška.

Myšlenka jak informace žije svým vlastním životem, podle svých vlastních práv, je metafyzickým tvrzením, pocházejícím od lidí, kteří doufají v nesmrtelnost díky uploudu do počítače. Ten má jednoho dne nastat. Jde o součást něčeho, co můžeme chápat jako nové náboženství. Může se zdát, že jde o extrémní tvrzení, ale jděte a navštivte špičkové počítačové laboratoře, jistě tam najdete knihy o Singularitě, předpokládané události v budoucnosti kdy dojde k jednomu velkému posvátnému uploadu celého lidstva. Podivínský kultovní výstřelek ze světa technologie, který ničí kulturu jako takovou.

Lanier je hipík, který nechce žít v komunitách sociálních sítí a naprosto souhlasí s velkokapitalistou Murdochem o zpoplatňování webového obsahu.

„Už jsem se v minulosti párkrát mýlil, a vždycky mi to nakonec přineslo víc uspokojení, než kdybych měl mít pravdu.“

Doufejme, že tomu tak bude i tentokrát, jak dodává Clint Witchalls z listu The Independent.

Odkazy:

Jaron Lanier v PenguinBooks a The Independent.

Jaron Lanier mluví o Webu 2.0 s Aleksou Krotski z The Guardian.

Další články:

Social Media Everything

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: