Home > Information Retrieval > Enterprise Search: Ne jenom vyhledávání

Enterprise Search: Ne jenom vyhledávání

Prohledat myriády dat skrytých v různých podnikových systémech, aplikacích, databázích či webových stránkách je klíčovým a nezaměnitelným (chce se říct vyhledávaným) úkolem pro vyhledávače v rámci tzv. Enterprise Search. To ale pro smysluplné vyhledávání zdaleka nepostačuje. Je potřeba, aby současné vyhledávače nabízely mnoho dalších rozšiřujících funkcí.

Search je dnes v rámci organizace spíše aplikačním řešením, než pouhým nástrojem k vyhledávání klíčových slov. Nebo jinak, vyhledávání je základním stavebním kamínkem pro design celé řady větších a sofistikovanějších podnikových řešení. Od budování znalostní báze (Knowledge Management), vytěžování informací ze sociálních sítí – např. pro účely marketingových nebo servisních oddělení, až k e-commerce aplikacím.

Vyhledávání podle klíčových slov je v tomto směru přirozeně nedostatečné. Vyhledávač klíčových slov nerozumí významu hledaného pojmu. A řetězci hledaných slov už vůbec ne. Například při vyhledávání termínu: Výživa pro mého kocoura, vyhledávací engine netuší vůbec nic o tom, co je to kočka, kdo jsem já anebo jakého plemene a rasy může kocour být.

Pro účely podnikového vyhledávání bude vhodnějším příkladem dotaz typu: Seznam dodavatelů. Nicméně problém s vyhledáváním je ten samý. Výsledkem procesu bude množství dokumentů, ze kterých velká většina bude uživateli k ničemu a bude muset výsledky opět důkladně prohledat. V tomto případě bude přínosem i automatické seřazení vyhledaných dokumentů podle jejich relevance k vyhledávanému pojmu.

Jaké jsou další vlastnosti, které musí nabízet kvalitní podnikový vyhledávač? Z těch základních je to určitě rozšiřující parametrické vyhledávání a vyhledávání na základě definice přes logické operandy Booleovy algebry AND, OR, NEAR, apod.

Mezi funkce inteligentního vyhledávání patří personifikace výsledků podle profilu uživatele, automatická nabídka příbuzných témat,  jejich shlukování  (Clustering), dedukce dalšího obsahu k hledanému pojmu, tzv. Eduction – a celá řada dalších.

Na tomto místě je dobré si uvědomit, že pokročilé funkce vyhledávačů automaticky eliminují základní slabinu valné většiny procesů vyhledávání. A to ten, že způsob jakým je vyhledávaný pojem uživatelem formulován – zároveň do jisté míry – předem definuje množinu nalezených výsledků.

Existuje mnoho užitečných vlastností podnikových vyhledávačů. V centru ale vždy stojí uživatel. Vyhledávač musí poznat, kdo dotaz zadává, jak přemýšlí, čím se zabývá  – a podle toho mu spontánně předkládat výsledky vyhledávaní.

Prospěšnou vlastností je v tomto směru i distribuovaný nebo sociální search, který bere v potaz předchozí výsledky hledání uživatelů s podobným profilem v rámci celé organizace.

Další články:

Kategorizace vs. Třídění

Folksonomie: Tagovací dýchánek

Poručík Maury: Otec vyhledávačů a sociálních sítí

Treemap: Mapa stromu

Jednotná verze čeho?

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: