Home > Information Retrieval > Folksonomie: Tagovací dýchánek

Folksonomie: Tagovací dýchánek


Používate Delicious nebo Flickr? Pak jste folksonomisté tělem i duší.

Pojem folksonomie (folksonomy) vznikl v roce 2004, kdy jej americký informatik Thomas Vander Wal vytvořil po shrnutí odborné diskuze, jejímž cílem bylo pojmenování jevu, který se tou dobou začínal objevovat na internetu v souvislosti se vznikem jistých internetových služeb. Ty k popisu, uspořádání a možnosti sdílení dokumentů využívaly popisky (tagy) vytvářené a rovněž sdílené uživateli.

Termín je analogicky odvozen z pojmu taxonomie (taxonomy), kde řecké taxis – řád, pořádek, nahrazuje anglickým hovorovým folks – lidé, ve smyslu banda lidí. A nomos, jak všichni víme,
v řečtině znamená zákon.

Taxonomie je vědní obor zabývající se klasifikací. Primárně se vztahuje ke klasifikaci živých organismů. Obecně se však může vztahovat i k jiným druhům klasifikace.

S folksonomií úzce souvisí tagging – značkování, opatřování popisky. Sloveso tagging (tagování) je odvozené z anglického tag – štítek, visačka, přívěšek. Na internetu se takto označuje základní prvek značkovacího jazyka (např. HTML, XML) a překládá se jako značka. Nyní se tedy objevuje ve svém dalším významu, který je Wikipedií definován následovně:


A tag is a (relevant) keyword or term associated with or assigned to a piece of information (like picture, article, or video clip), thus describing the item and enabling keyword-based classification of information it is applied to.

Tagováním se pak označuje činnost přiřazování těchto tagů dokumentům. Tagy popisují data, jde tedy o metadata – data o datech.

Co to tedy je folksonomie, někdy též označovaná jako uživatelem definovaná taxonomie v souvislosti s heslem social bookmarking – společné nebo sdílené záložky. Sám Thomas Vander Wal definuje ve svém článku na internetu z roku 2007  folksonomii takto:


Folksonomy is the result of personal free tagging of information and objects (anything with a URL) for one’s own retrival. The tagging is done in a social environment (usually shared and open to others). Folksonomy is created from the the act of tagging by the person consuming information.

Dále tuto definici zjednodušuje do výstižného sloganu: Folksonomy is tagging that works.

Autor zde naráží na skutečnost, že implementovat do služby funkci tagování je velmi jednoduché a mnoho internetových portálů či stránek je vybaveno touto funkcí. Možnost označování informačních objektů štítky ovšem ještě automaticky neznamená vznik folksonomie. K tomu je právě potřebné sociální prostředí. Uživatelů a tagů zkrátka musí být tolik, aby umožňovali vznik funkčního systému. Tuto základní vlastnost folksonomii, tedy že s velikostí roste i jejich síla, zdůrazňuje ve své definici Mark Suster:


Folksonomy is a democratic and distributed classification method in which all (or many) users of the system can „tag” their content with a label of their own choosing. As more people in the network create tags; the easier it becomes for others to find information.

Vizuálním vyjádřením folksonomie je nejčastěji tag cloud, který postihuje zastoupení jednotlivých tagů podle jejich četnosti. Ta může být reprezentována velikostí fontu. Přes jednotlivé tagy se lze proklikat k zdroji informace.

Další články:

Taxonomie: Tak blízko Bohu

Kategorizace versus Třídění

Treemap: Mapa stromu

Enterprise Search: Ne jenom vyhledávání

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: