Home > Information Retrieval > Magický kvadrant pro Information Access

Magický kvadrant pro Information Access

Na začátku září 2009 publikovala analytická společnosti Gartner studii zabývající se problematikou podnikových vyhledávačů obecně označovanou jako Information Access. Jejím autorem je Whit Andrews. Dále několik poznámek vycházejících ze studie.

Gartnerův magický kvadrant hodnotí dodavatele se schopnostmi jít za hranice tradičního podnikového vyhledávání (enterprise search) zahrnující integrované vyhledávání (federated search), analýzy obsahu (content analytics), jakými jsou klasifikace obsahu (content classification), třídění (categorization), klastrování (clustering), extrakce faktů a entit (fact and entity extraction), tvorba a management taxonomií (taxonomy creation and management), prezentace informací, např. vizualizace, pro lepší ilustraci výsledků. Stejně tak i vyhledávání na desktopu pro práci s dokumenty, daty a e-maily jednotlivých uživatelů.

Celá řada dodavatelů z oblasti analýzy obsahu není ve studii zahrnuta z důvodu, že ve svém portfoliu nenabízejí samotné vyhledávání.

Kdo všechno pracuje s technologiemi pro přístup k informacím?

 • IT manažer (CIO)
 • Informační architekt (information architect)
 • Manažer rozvoje se zaměřením pro přístup k informacím (development manager responsible for information access and enterprise search)
 • Právní oddělení (legal department)
 • Vedoucí pracovník pro el. obchodování
 • Manažer webových stránek
 • Architekt intranetových aplikací
 • Vývojář portálových řešení
 • Pracovník zodpovědný za bezpečnost a rizika

Všichni tito musejí být více než seznámeni s jednotlivými dodavateli řešení Information Access a jejich produkty.

Portály, podnikové aplikace a ECM dodavatelé

Organizace jsou často konfrontovány s vyhledávači, které jsou součástí takových řešení, jakými jsou:

 • portálová řešení
 • redakční a publikační systémy (enterprise content management, ECM)
 • podnikové aplikace jako ERP

Tato řešení je nutné chápat jako parciální. Mohou dobře posloužit jako kamínek v mozaice – v rámci celopodnikového vyhledávání. Nemohou však podnikové vyhledávače nahradit.

Technologie přístupu k informacím přicházejí z různých stran

Systémy umožňující uživatelské vhledy :

 • správa a řízení dokumentů,
 • redakční a publikační systémy
 • relační databáze

Stále častěji je přístup k informacím integrován i do podnikových aplikací, jakými jsou:

 • CRM systémy
 • další podnikové aplikace: ERP, SCM, HRMS a jiné

Dalšími zdroji jsou ty, které zprostředkovávají informace z vnějšku organizace:

 • webové stránky
 • části webových sociálních sítí (Facebook, YouTube, Twitter a další)

Technologie přístupu k informacím jsou často integrovanou součástí:

 • mnoha dalších aplikací
 • OEM licencí

Vlastní search engine technologie

Jde o první a dnes nejvyzrálejší řešení přístupu k informacím. Objevily se kolem poloviny devadesátých let se zaměřením na nestrukturovaná data, primárně na uložené texty dokumentů. Jejich základní funkcionalita se orientuje na:

 • podnikové a desktop vyhledávání
 • automatickou kategorizaci
 • analýzy obsahu
 • technologie podporující taxonomii
 • vizualizace

Tržby za software podnikových vyhledávačů v roce 2008 (licence a poplatky za údržbu) činily 1.1 miliardy dolarů, přičemž analytici od Gartnera předpovídají nárůst na 1.9 miliardy v roce 2013 s každoročním navýšením o téměř 12 procent. Vycházejí přitom ze studie Dataquest Insight: Business-Function-Aligned Solutions and Content Analytics Drive Enterprise Search Market Growth.

V letošním roce byla do prestižního výběru poprvé uvedena společnost Sinequa, stejně jako firma Fabasoft-Mindbreeze v roce předešlémSinequa má silné zázemí ve Francii a nyní se začíná prosazovat na severoamerickém trhu.

Několik dodavatelů je velmi úspěšných v šíření svých OEM licencí. Nejúspěšněji si na tomto poli vede firma Autonomy. A to nejenom, co se týče množství, ale i pozitivní odezvou olbřímích partnerských sw společností. Microsoft nadále podporuje OEM zákazníky, které získal akvizicí s FASTem, nicméně tyto zatím dále nerozšířil. Společnosti Vivisimo a Exalead jsou rovněž velmi aktivní v rozvoji svých OEM partnerů.

Open-source řešení v oblasti vyhledávačů (search engines)

Dodavatelé open-source řešení jsou nezanedbatelní, nicméně Gartner je nezařazuje do svého výběru, protože jejich komerční záběr je zanedbatelný. Uvádí, že řešení Lucene je nepřehlédnutelné a neustále nabývá na významu, nicméně zatím je podporované pouze nekomerčními komunitami. Dnes malá společnost Lucid Imagination se začíná profilovat jako obchodní poskytovatel Lucene technologií.

Magic Quadrant for Information Acess 2007 je k vidění zde.

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: